Poziv na Izbornu skupštinu Kluba

Na temelju članka  24. Statuta Veslačkog kluba « Neretvanski Gusar» Metković,

Upravni odbor  kluba saziva Izbornu skupštinu, koja će se održati dana

20.02.2022. godine / nedjelja / u 19 sati,

u Hotelu Narona u Metkoviću, za koju je predviđen slijedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine i predlaganje dnevnog reda
  2. Predlaganje Radnog predsjedništva
  3. Izbor Verifikacijskog povjerenstva i kandidacijske komisije
  4. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  5. Izvješće Verifikacijskog povjerenstva
  6. Izvješće predsjednika o radu kluba 2021.god. i za razdoblje 2018-2022
  7. Izvješće Nadzornog odbora radu kluba 2021.god.
  8. Davanje razrješnice predsjedniku, dopredsjedniku, Upravnom odboru, tajniku i Nadzornom odboru.
  9. Predlaganje kandidata i izbor

9.1.    Predsjednika kluba

9.2.    Potpredsjednika kluba

9.3.    Upravnog odbora

     9.4.    Nadzornog odbora

     9.5.    Tajnika

   10. Program rada i financijski plan za 2022

   11. Razno

     Molimo Vas da svojom nazočnošću i sudjelovanju u radu pomognete uspješnosti  rada Skupštine, a i radu kluba u narednim godinama.

                                                                                         Upravni odbor

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.